Onze werkwijze

Vragenlijsten

Onze vragenlijsten zijn op alle devices (mobiel, tablet en PC) zeer eenvoudig in te vullen en aansprekend/uitnodigend qua opzet. Zo hanteren wij beknopte 1-pagina scroll down vragenlijsten, zodat de respondent een beter beeld heeft van de tijdsinvestering. Indien gewenst gebruiken we deels uw eigen huisstijl (logo, kleuren, maatwerk).

4 5

Deelnemers uitnodigen

Het uitgangspunt van onze dienstverlening is dat uitnodigingen worden verzonden via het klantOK dashboard, volgens ons anti-spam format. Iedere deelnemer ontvangt een unieke “Klik hier” hyperlink. Het voordeel hiervan is o.a. dat herinneringen eenvoudig kunnen worden verstuurd aan non-respondenten.

Uiteraard zijn alternatieve opties voor het versturen van uitnodigingen (voor online en offline onderzoek) mogelijk. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Dashboard – direct inzage

In uw eigen online dashboard zijn de respons en resultaten real-time inzichtelijk en kunnen verschillende onderzoeken worden opgenomen. Aan het dashboard kunnen meerdere accounts worden gekoppeld, met eventueel per account verschillende gekoppelde onderzoeken, zodat alleen de benodigde informatie toegankelijk is.

De selectiemogelijkheden in het dashboard voorzien in het tonen van resultaten op verschillende niveaus: Totaal, Groep (bijv. functie of locatie), Samengevoegde Groep (bijv. regio) en Respondent (al dan niet anoniem). Verder zijn uiteraard selecties mogelijk op basis van vragen (wel/niet tonen) en tijdsperiode.

<

Respondenten

1

5%

Resultaten publiceren

Voor elk onderzoek kan besloten worden de resultaten openbaar te maken. Het publiceren kan zowel op het totaal van de organisatie als van een bepaalde groep (bijv. een locatie). Bij het publiceren wordt de resultatenpagina openbaar online gezet. Dit wordt door Google geïndexeerd en getoond met sterren voor het zoekresultaat (net als bij webshop of productreviews).

D.m.v. een widget (plaatje op de website dat het actuele cijfer toont), maar uiteraard ook via andere middelen (bijv. op schriftelijke communicatie) kan de tevredenheid getoond worden om vertrouwen te creëren.

Rapportages

Als aanvulling op de resultaten in het dashboard stellen wij indien gewenst rapportages voor u op.

• Uitgebreide hoofdrapportage: in de uitgebreide hoofdrapportage worden de totaalresultaten duidelijk weergegeven, samen met een uitwerking van alle scores naar de gewenste niveaus. Door een overzichtelijke presentatie van de resultaten maken wij het analyseren van de resultaten makkelijker.

• Deelrapportages: in deelrapportages geven wij u de mogelijkheid om voor de verschillende locaties- of clusters een rapportage op te laten stellen. In de deelrapportages worden alle scores voor de locatie- of het cluster getoond, mede als de totaalscores op organisatieniveau. Per locatie of cluster kunnen resultaten gemakkelijk geïnterpreteerd worden en vergeleken met de organisatie-brede resultaten.

klantOK