Uitleg online dashboard

Let op: gebruik de laatste versie van uw browser. Wij adviseren Google Chrome. Nadat u bent ingelogd komt u in het overzicht van onderzoeken voor uw organisatie. Klik op de link naar het betreffende onderzoek.

1. Rapportages – Selecties maken

In het blauwe blok “Rapportages” maakt u (eventueel) selecties van de resultaten die u wilt tonen in de scoretabbladen “Reviews” of “Uitslag“. Indien u geen selecties maakt worden alle resultaten getoond.

Selecteer datum (Van – Tot): Toont de scores van respondenten in de gekozen periode.

Filter op antwoorden (indien van toepassing): Toont de scores van de selectie. Meerdere aangevinkt? Dan ziet u het gemiddelde.

Filter op vragen: In de scoretabbladen “Reviews” en “Uitslag” heeft elke vraag een nummer. Met dit filter toont u alleen de gewenste vragen.

Alleen “Contact opnemen”: Toont in het tabblad “Reviews” de ingevulde vragenlijsten + e-mailadres van respondenten die “Ja” hebben aangevinkt bij de optionele Contactvraag.

Alleen “Eindcijfer”: Toont in het tabblad “Reviews” van elke ingevulde vragenlijst alleen de score op de Eindcijfervraag.


Klik  om uw selectie te bevestigen.

Klik  om een Excel (CSV) export  te maken (alle resultaten of alleen van de selectie).

2. Rapportages – tabblad Uitslag

In het tabblad “Uitslag” worden de (gemiddelde) resultaten getoond, gebaseerd op alle respondenten, of op de selectie die u heeft gemaakt.

U ziet eerst het betreffende aantal respondenten en het gemiddelde eindcijfer dat men tot slot kon toekennen (als deze vraag in de vragenlijst staat).

Bij elke beoordelingsvraag (rapportcijfer, smiley, NPS of CES) wordt de gemiddelde score getoond.

Bij meerkeuzevragen wordt het meest gegeven antwoord getoond, incl. het bijbehorende percentage.

Door te klikken op het blauwe pijltje rechts naast het antwoord ziet u de overige scores per antwoord.

3. Rapportages – tabblad Reviews

In het tabblad “Reviews” worden de ingevulde vragenlijsten getoond op datum (van nieuw naar oud), gebaseerd op alle respondenten, of op de selectie die u heeft gemaakt.

Bovenaan elke vragenlijst ziet u de algemene gegevens, incl. het eindcijfer (indien van toepassing).

U ziet een e-mailadres bij niet anoniem onderzoek óf wanneer men “Ja” heeft geantwoord op de “Contact opnemen vraag“),

Van elke vraag wordt het antwoord getoond (of antwoorden, indien men meer keuzes kon aanvinken).

Let op: bij een “Smileyvraag” is een 1 zeer negatief (rode smiley), een 3 neutraal (gele smiley) en een 5 zeer positief (groene smiley).

Bij een “CES vraag” is een 1 zeer weinig moeite, een 3 neutraal en een 5 zeer veel moeite.

4. Wijzigen onderzoek en wachtwoord

In een onderzoek kunt u d.m.v. de button  instellingen aanpassen. Wij adviseren geen wijzigingen aan te brengen, of dit in overleg met klantOK te doen. Indien nodig voeren wij graag aanpassen voor u door.

Via de link kunt u het wachtwoord aanpassen. Wij adviseren dit alleen in overleg met klantOK te doen; o.a. omdat anders collega’s (bij een gedeeld account) geen toegang meer hebben.