De mening van ouders én medewerkers

Servicebureau Kinderopvang ondersteunt ruim 50 kinderopvanglocaties. Is er nog ruimte voor verbetering?

Onder Servicebureau Kinderopvang vallen 6 merken, met ruim 60 kinderdagverblijven, bso’s en peuterspeelzalen en 750 medewerkers. Vanuit Servicebureau Kinderopvang kregen wij het verzoek de tevredenheid en betrokkenheid van alle klanten én medewerkers te onderzoeken.

In onderling overleg hebben wij onze standaard klantonderzoek vragenlijst aangepast, waarbij een vergelijk met onze landelijke Kinderopvang Benchmark mogelijk bleef. De ruim 4000 ouders zijn door ons uitgenodigd om hun mening te geven.

Naast een vergelijk met de landelijke benchmark is een interne benchmark zeer interessant. Want hoe scoren de locaties ten opzichte van elkaar? D.m.v. de aanvullende rapportages werd dit duidelijk (o.a. op locatieniveau) , zodat verbeterpunten niet alleen organisatiebreed, maar binnen alle lagen van de organisatie opgepakt konden worden.

Waar we bij het klantenonderzoek dicht bij de benchmark vragenlijst zijn gebleven, zijn we bij het medewerkersonderzoek een heel andere kant opgegaan. Het verzoek was nog meer maatwerk te leveren, om zo goed mogelijk in te spelen op de actualiteit van dat moment.

Het is met een uitgebreide op-maat vragenlijst goed gelukt om betrouwbare gegevens te verkrijgen. Daarnaast kreeg iedere manager na afloop een eigen locatierapportage, zodat ook op dit niveau eenvoudig bijgestuurd kon worden (indien nodig).

sko-logo